Vi är ett litet konsultföretag som grundades 2006 och tillhandahåller strategisk rådgivning främst inom tillverkande livsmedelsindustri, grossist- och detaljhandeln. Vi verkar inom processer för försäljning, marknadsföring, logistik, ledarskap och IT och kan tillhandahålla tjänster från strategi till genomförande i många olika faser och situationer. Vi kan också ta oss an styrelse- och interimsuppdrag såväl som förändrings- och projektledning. Digitalisering, outsourcing och IT strategi är exempel på uppdrag vi hanterar. Vi har stor erfarenhet och kan tillsammans med vårt nätverk säkerställa rätt kompetens för varje tillfälle. Välkommen att kontakta oss för mer information.

En allt större del av verksamheten bedrivs i projekt eller t om programform. Tyvärr misslyckas väldigt många av dessa. Oftast beror det på att styrningen helt eller delvis inte fungerar. Ibland beror det på att styrgrupperna har för liten kunskap om sin roll och klarar inte av att styra projektet. Har din styrgrupp rätt utbildning för uppgiften?

IT blir en viktigare och viktigare del av ett företags agenda. Rätt nyttjat blir den en konkurrensfördel som både utvecklar och effektiviserar verksamheten. Motsatsen leder ofelbart till motsatsen. Att sätta IT på agendan kräver prioritet, planering, struktur, organisation och bemanning. Har du vad som behövs?

Tyvärr är det inte ovanligt att företagsförvärv eller avyttringar helt eller delvis misslyckas. Det kan bero på att IT inte behandlats med den respekt området kräver både inför, under och efter transaktionen. I bästa fall slutar det med att man bara måste köpa nya licenser  men i sämsta fall undermineras de antaganden som låg till grund för affären då genomförbarheten saknades eftersom en ordentlig analys av IT förutsättningarna inte genomfördes.

Att förändringsledning är viktigt har de flesta förstått. Men hur skapar man bestående förändring? Det krävs motivation och förmåga;

1) Personlig motivation (vill jag?)
2) Personlig förmåga (kan jag?)
3) Social motivation (motiverar andra mig?)
4) Social förmåga (gör andra det möjligt?)
5) Strukturell motivation (motiverar systemet mig?)
6) Strukturell förmåga (gör systemet det möjligt?)

Utan tvivel möjliggör digitalisering ökad effektivitet och produktivitet men förändrar också samhället och skapar nya affärsmodeller - hot eller möjlighet? Är företagen redo för det och angriper man det på rätt sätt? Om inte, tappar man oundvikligt sin konkurrenskraft tills att man inte längre finns på marknaden likt många framgångsrika och etablerade företag bittert har fått erfara.


Stefan Hasselgren

CEO, CIO, Advisor, Investor, Board member, Interim

www.stefan.hasselgren.biz

stefanhasselgren2012_2jpg

Raoul Hasselgren

Senior Advisor, Non Executive, Board member, Instructor

www.raoul.hasselgren.biz

raoulhasselgren1jpg