Utan tvivel möjliggör digitalisering ökad effektivitet och produktivitet men förändrar också samhället och skapar nya affärsmodeller - hot eller möjlighet? Är företagen redo för det och angriper man det på rätt sätt? Om inte, tappar man oundvikligt sin konkurrenskraft tills att man inte längre finns på marknaden likt många framgångsrika och etablerade företag bittert har fått erfara.