Vi är ett litet konsultföretag som grundades 2006 och tillhandahåller strategisk rådgivning främst inom tillverkande livsmedelsindustri, grossist- och detaljhandeln. Vi verkar inom processer för försäljning, marknadsföring, logistik, ledarskap och IT och kan tillhandahålla tjänster från strategi till genomförande i många olika faser och situationer. Vi kan också ta oss an styrelse- och interimsuppdrag såväl som förändrings- och projektledning och M&A. Digitalisering, outsourcing och IT strategi är exempel på uppdrag vi hanterar. Vi har stor erfarenhet och kan tillsammans med vårt nätverk säkerställa rätt kompetens för varje tillfälle. Välkommen att kontakta oss för mer information.


Stephan Hasselgren

CEO, CIO, Advisor, Investor, Board member, Interim

www.stefan.hasselgren.biz

stefan hasselgren 2018 mindre 2jpg

Raoul Hasselgren

Senior Advisor, Non Executive, Board member, Instructor

www.raoul.hasselgren.biz

Raoul Hasselgren 1 5jpg