Är IT en del av ert styrelse- och ledningsarbetet?

IT blir en viktigare och viktigare del av ett företags agenda. Rätt nyttjat blir den en konkurrensfördel som både utvecklar och effektiviserar verksamheten. Motsatsen leder ofelbart till motsatsen. Att sätta IT på agendan kräver prioritet, planering, struktur, organisation och bemanning. Har du vad som behövs?