Har ni rätt och effektiv styrning av program och projekt?

En allt större del av verksamheten bedrivs i projekt eller t om programform. Tyvärr misslyckas väldigt många av dessa. Oftast beror det på att styrningen helt eller delvis inte fungerar. Ibland beror det på att styrgrupperna har för liten kunskap om sin roll och klarar inte av att styra projektet. Har din styrgrupp rätt utbildning för uppgiften? Läs mer under våra tjänster vad vi kan erbjuda för att minska risken och öka chanserna till ett lyckat genomförande.