Hur skapar man bestående förändringar?

Att förändringsledning är viktigt har de flesta förstått. Men hur skapar man bestående förändring? Det krävs motivation och förmåga;

1) Personlig motivation (vill jag?)
2) Personlig förmåga (kan jag?)
3) Social motivation (motiverar andra mig?)
4) Social förmåga (gör andra det möjligt?)
5) Strukturell motivation (motiverar systemet mig?)
6) Strukturell förmåga (gör systemet det möjligt?)