Misslyckade företagsförvärv eller avyttringar på grund av IT!

Tyvärr är det inte ovanligt att företagsförvärv eller avyttringar helt eller delvis misslyckas. Det kan bero på att IT inte behandlats med den respekt området kräver både inför, under och efter transaktionen. I bästa fall slutar det med att man bara måste köpa nya licenser  men i sämsta fall undermineras de antaganden som låg till grund för affären då genomförbarheten saknades eftersom en ordentlig analys av IT förutsättningarna inte genomfördes.