Outsourcing - från strategi till genomförande!

Outsourcing har blivit ett normalläge för många företags IT processer. Ibland upplevs det inte fungera alls medan det ibland anses vara avgörande för ett företags framgångar. Det handlar om att göra rätt analys av situationen, sätta strategin och exekvera ett rätt genomförande. Kostnader, tillgång till kompetens, behov av flexibilitet och snabbhet, säkerhet och kravbilder är bara några av de faktorer som behöver beaktas.